Dane kontaktowe

Zakłady Przemysłu Cukierniczego SKAWA SA

34-100 Wadowice
ul. dr. J. Putka 1

tel. 33 823-30-71, 33 823-30-72       
fax 33 823-49-37

skawa@skawa.com.pl
export@skawa.com.pl

NIP 551-17-50-265
Regon 070791487
BDO 000014275

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000148701
Kapitał Zakładowy wynosi 34 100 000 PLN i został opłacony w całości.

Sklep firmowy

34-100 Wadowice
ul. dr. J. Putka 1
wejście od ul. Błonie
tel. 33 823-30-71 w. 120
sklep@skawa.com.pl

Czynny:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00
sobota: 7.00 - 15.00