Historia

Początki produkcji cukierniczej w Wadowicach sięgają 1909 roku i są związane z działalnością Jana Niewidowskiego, którego staraniem uruchomiono pierwszą na tym terenie produkcję opłatków na skalę przemysłową. W latach 60-tych XX w. fabryka opłatków została połączona wraz z kilkoma innymi cukierniczymi przedsiębiorstwami prywatnymi w jedno przedsiębiorstwo, które dało początek obecnym Zakładom Przemysłu Cukierniczego SKAWA SA.

 

W kolejnych latach Firma podlegała zarówno wielu przeobrażeniom, jak też wielu podmiotom gospodarczym, aby w dniu 1 lipca 1982 roku stać się samodzielnym przedsiębiorstwem. W marcu 1997 roku Zakłady Przemysłu Cukierniczego SKAWA zostały przekształcone w spółkę akcyjną, gdzie akcjonariuszem wiodącym została spółka Agros Holding SA z siedzibą w Warszawie. Pozostałą część akcjonariatu objęli Skawa-BIS Spółka z o.o. oraz Skarb Państwa. W czerwcu 2002 roku Skawa-BIS Sp. z o.o. odkupiła od Agros Holding SA cały pakiet akcji SKAWY, stając się tym samym inwestorem strategicznym Spółki.

W lutym 2011 roku w Ministerstwie Skarbu Państwa podpisano umowę sprzedaży akcji ZPC SKAWA SA, których dotychczasowym właścicielem był Skarb Państwa, na rzecz spółki Skawa-BIS Sp. z o.o. Na mocy tej umowy Skawa-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach stała się posiadaczem ponad 95 % kapitału zakładowego SKAWY SA i głównym jej akcjonariuszem. Pozostała część akcji należy do pracowników SKAWY.

 

Histora ZPC SKAWA - do pobrania plik pdf