Aktualności

28.07.2022
Poniższa treść została opublikowana w MSiG nr 145 poz. 39993 z 28 lipca 2022 r.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” SA w Wadowicach, KRS 0000148701, Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śr...
20.07.2022
Uwaga! Dokumenty, o których mowa w pkt 1-11 niniejszego zawiadomienia udostępnione zostały na stronie internetowej Spółki w zakładce Firma / Dla Akcjonariuszy  / Pierwsze...